TOEIC

adminvideo
11 Views · 11 months ago

嗨,我是Parker。

你正在觀看的一系列影片,是專為正在準備新制多益考試(New TOEIC),想要增進聽力能力的同學們所設計的。未來這支「多益高分聽力訓練」的系列影片,預計會在每個隔週週五晚上08:00準時上架,想要考取金色證書的你絕對不能錯過。

每支影片中有 30 個夾帶多益高頻單字的句子,模擬實際考場上會播放的句型,讓同學們在訓練聽力技巧的同時也能夠複習單字。

前15句的長度較短,模擬在 Part 1 (圖片描述) 與 Part 2 (問句答覆) 會出現的句型。後15句則為長句,幫助同學們訓練 Part 3 (簡短對話) 與 Part 4 (簡短獨白) 時,針對長段聽力所要具備的技巧。

👉 本期影片重點段落
00:00 開場
00:34 (01)
01:01 (02)
01:24 (03)
01:46 (04)
02:08 (05)
02:31 (06)
02:55 (07)
03:23 (08)
03:51 (09)
04:16 (10)
04:44 (11)
05:12 (12)
05:46 (13)
06:15 (14)
06:49 (15)
07:22 (16)
08:03 (17)
08:34 (18)
09:05 (19)
09:37 (20)
10:14 (21)
10:55 (22)
11:25 (23)
11:56 (24)
12:26 (25)
13:02 (26)
13:46 (27)
14:26 (28)
15:08 (29)
15:46 (30)


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
#怕渴英文 Parker English #多益高分必考單字 #多益高分聽力訓練 #多益考試 #多益準備 #多益單字 #多益聽力 #TOEIC

adminvideo
15 Views · 11 months ago

REVIEW ĐỀ THI TOEIC THÁNG 7/2023
-----------
🔔 Đăng ký chương trình luyện thi TOEIC-IELTS: https://anhletoeic.com/

🔔 Page Anhle TOEIC: https://www.facebook.com/anhleluyenthiTOEIC/
🔔 Page Anhle English : https://www.facebook.com/Anhle.Voca/
-----
📗 Nhà sách Toeic: https://www.facebook.com/Anhle.Bookstore/
📒 Group học Toeic: https://www.facebook.com/groups/toeiccunghoc990/
📗 Group học IELTS: https://www.facebook.com/groups/681020149221807
-----

✉️Liên hệ công việc: letuananh.law@gmail.com
-----

#DETHITOEIC #reviewtoeic #luyenthitoeic #toeic2023
ANHLE TOEIC

ANHLE ENGLISH


Luyện thi TOEIC
de thi toeic 2023

adminvideo
9 Views · 11 months ago

Kiểm tra trình độ tiếng Anh của bạn miễn phí tại https://thaylongtoeic.com/3gILcH6

Bộ FlashCard 500+ từ vựng TOEIC https://thaylongtoeic.com/3nHbtam

Chào bạn đến với kênh Youtube chính thức của Lớp TOEIC thầy Long. Tại đây bạn sẽ tìm thấy những Video học tập bổ ích và rất nhiều nội dung thú vị khác.

adminvideo
19 Views · 11 months ago

Answers:
01A 02C 03B 04A 05B 06C 07C 08B 09B 10B
11B 12C 13A 14A 15B 16B 17C 18A 19A 20C
21B 22B 23A 24A 25B 26C 27B 28A 29B 30C
31B 32A 33A 34B 35B 36C 37A 38A 39B 40A
41C 42A 43B 44D 45C 46C 47C 48B 49B 50D
51B 52C 53C 54C 55D 56A 57C 58D 59C 60D
61B 62B 63C 64C 65D 66B 67A 68A 69B 70A
71B 72A 73B 74D 75A 76A 77C 78A 79B 80C
81B 82B 83C 84A 85B 86B 87B 88A 89C 90A
91C 92B 93C 94C 95B 96C 97D 98B 99D 100A
Thank you for your watching
Please like, share and subscribe.
Contact mail: toeic990test@gmail.com

adminvideo
12 Views · 11 months ago

🔴 Practice English Listening Skills By Topics With Transcript Through 3 Steps:
👉 Step 1: Listen without English subtitles. Try to understand what speakers say in the conversation and write it down.
👉 Step 2: Listen with English subtiles. Now, the transcript will show up in the screen to check. Listen and read carefully.
👉 Step 3: Listen without English subtitles again. The transcript will be gone and you have to listen and check if you still understand everything.
If you understand everything at step 3, you can move on to the next conversation. If not, get back to step 2.
️🎧 The video content:
[00:08] - Topic 1: Job Interview (Track 1)
[01:10] - Topic 1: Job Interview (Track 2)
[02:58] - Topic 1: Job Interview (Track 3)
[04:22] - Topic 1: Job Interview (Track 4)
[06:51] - Topic 1: Job Interview (Track 5)
[09:10] - Topic 2: Meeting (Track 6)
[10:19] - Topic 2: Meeting (Track 7)
[12:27] - Topic 2: Meeting (Track 8)
[14:24] - Topic 2: Meeting (Track 9)
[16:06] - Topic 2: Meeting (Track 10)
[18:20] - Topic 3: Purchasing Equipment (Track 11)
[19:56] - Topic 3: Purchasing Equipment (Track 12)
[21:42] - Topic 3: Purchasing Equipment (Track 13)
[24:54] - Topic 3: Purchasing Equipment (Track 14)
[27:08] - Topic 3: Purchasing Equipment (Track 15)
[28:30] - Topic 4: Business Issues (Track 16)
[30:00] - Topic 4: Business Issues (Track 17)
[31:40] - Topic 4: Business Issues (Track 18)
[34:14] - Topic 4: Business Issues (Track 19)
[35:17] - Topic 4: Business Issues (Track 20)
[37:32] - Topic 5: Shopping (Track 21)
[40:00] - Topic 5: Shopping (Track 22)
[42:17] - Topic 5: Shopping (Track 23)
[44:19] - Topic 5: Shopping (Track 24)
[46:32] - Topic 5: Shopping (Track 25)
[48:09] - Topic 6: Travel (Track 26)
[50:00] - Topic 6: Travel (Track 27)
[51:54] - Topic 6: Travel (Track 28)
[53:36] - Topic 6: Travel (Track 29)
[55:28] - Topic 6: Travel (Track 30)
[56:54] - Topic 7: Eating (Track 31)
[58:12] - Topic 7: Eating (Track 32)
[59:55] - Topic 7: Eating (Track 33)
[1:01:29] - Topic 7: Eating (Track 34)
[1:03:13] - Topic 7: Eating (Track 35)
[1:05:02] - Topic 8: Entertainment (Track 36)
[1:06:45] - Topic 8: Entertainment (Track 37)
[1:08:26] - Topic 8: Entertainment (Track 38)
[1:09:46] - Topic 8: Entertainment (Track 39)
[1:11:42] - Topic 8: Entertainment (Track 40)
[1:13:20] - Topic 9: Medicine (Track 41)
[1:14:36] - Topic 9: Medicine (Track 42)
[1:15:36] - Topic 9: Medicine (Track 43)
[1:17:26] - Topic 9: Medicine (Track 44)
[1:19:32] - Topic 9: Medicine (Track 45)
[1:21:28] - Topic 10: Hotel (Track 46)
[1:23:04] - Topic 10: Hotel (Track 47)
[1:24:52] - Topic 10: Hotel (Track 48)
[1:25:58] - Topic 10: Hotel (Track 49)
[1:27:25] - Topic 10: Hotel (Track 50)
[1:29:13] - Topic 11: Bank (Track 51)
[1:30:51] - Topic 11: Bank (Track 52)
[1:32:00] - Topic 12: Post Office (Track 53)
[1:34:50] - Topic 12: Post Office (Track 54)
[1:36:17] - Topic 13: Real Estate (Track 55)
[1:38:43] - Topic 13: Real Estate (Track 56)
[1:40:09] - Topic 13: Real Estate (Track 57)
[1:42:38] - Topic 13: Real Estate (Track 58)
[1:44:02] - Topic 13: Real Estate (Track 59)
[1:46:52] - Topic 13: Real Estate (Track 60)
Try to practice everyday and you will improve your English listening better 💪
#learnenglish #englishlistening #englishconversation #toeic

adminvideo
12 Views · 11 months ago

Phương pháp luyện nghe Toeic Listening | Shadowing
-----------
🔔 Đăng ký chương trình luyện thi TOEIC-IELTS: www.anhle.edu.vn

🔔 Page Anhle TOEIC: https://www.facebook.com/anhleluyenthiTOEIC/
🔔 Page Anhle English : https://www.facebook.com/Anhle.Voca/
-----
📗 Nhà sách Toeic: https://www.facebook.com/Anhle.Bookstore/
📒 Group học Toeic: https://www.facebook.com/groups/toeiccunghoc990/
📗 Group học IELTS: https://www.facebook.com/groups/681020149221807
-----

✉️Liên hệ công việc: letuananh.law@gmail.com
-----

#tuvungtoeic
#luyenthitoeic #TOEICLISTENING
ANHLE TOEIC

ANHLE ENGLISH


Luyện thi TOEIC
de thi toeic 2023

adminvideo
11 Views · 11 months ago

New TOEIC Listening Test 20. Listening section is 45 min. of the most popular TOEIC practice. Detailed answer (tapescript) on each question you can find also in PDF of this TOEIC test. This video is an effective Listening TOEIC practice for Japan. NEW TOEIC Listening 2023 is the best Listening Practice. TOEIC ASIA Practice Set from Siam Seo Channel, which is popular in Thailand, Vietnam, Taiwan, Korea, France, Spain and JAPAN.
00:00 - Introduction
01:27 TOEIC Part 1 (Questions 01-06)
04:48 TOEIC Part 2 (Questions 07-31)
14:28 TOEIC Part 3 (Questions 32-70)
32:00 TOEIC Part 4 (Questions 71-100)
44:47 New TOEIC test Answers
46:34 TOEIC Score Chart
47:10 TOEIC Tapescripts Part 1
49:16 TOEIC Tapescripts Part 2
57:21 TOEIC Tapescripts Part 3
01:11:08 TOEIC Tapescripts Part 4

Get 60+ tests in PDF for only $50
https://bit.ly/3DuWrsw
Get this test in PDF for just $3
https://bit.ly/33plyAK

Support at: siamseo2021@gmail.com
Facebook Fan page: https://bit.ly/2Z2F7su

#TOEIC #Japan #Listening

adminvideo
18 Views · 11 months ago

Download Link PDF TOEIC TEST: https://bit.ly/4390w24
[00:00] Start
[00:35] Test
[49:09] Answers and Scripts
------------
👉 3 steps to prepare for the toeic test effectively
Step 1: Do the test
Step 2: Translate all questions and answers and the content of the listening lesson.
Step 3: Listen to the exam question again
---------------------------------------
👉 3 Bước để ôn luyện đề thi toeic hiệu quả
Bước 1: Làm đề
Bước 2: Dịch nghĩa toàn bộ câu hỏi đáp án và nội dung bài nghe.
Bước 3: Nghe lại đề thi toeic

#toeictest #meomunwithenglish #listeningenglish #hoctienganh #nghetienganh #toeic2022 #toeiclistening #đềthitoeic #toeicpracticetest #fulltest

adminvideo
6 Views · 11 months ago

✨ TOEIC PART 4 là phần cuối cùng trong phần thi Listening của bài thi Toeic Part 4 không hẳn là khó nhằn nhất trong bài thi TOEIC, nhưng nó cũng khiến các bạn phải đau đầu rất nhiều. Đặc biệt là sau khi nghe hết 3 phần nghe trước. Để làm tốt part này, Meomun With English xin gửi tới bạn 1 số mẹo sau đây:

✨ Quy trình làm bài thi TOEIC Part 4 - TOEIC 2022:
- Đọc trước câu hỏi và các đáp án
- Chú ý mối quan hệ giữa câu hỏi và nội dung bài nói
- Đáp án đúng thường có từ hoặc cụm từ gần với từ hoặc cụm từ mà bạn nghe được.

✨ “Bí kíp” để chinh phục được đề thi TOEIC part 4 này

✅ Đọc thật nhanh câu hỏi và đáp án cho sẵn: Việc đọc trước như thế này sẽ giúp bạn định hướng rất tốt khi nghe. Tuy nhiên, nếu không đủ thời gian để đọc tất cả thì ít nhất bạn nên đọc phần câu hỏi.
✅ Tập trung nghe phần có thông tin cần thiết: Các câu hỏi không phải theo thứ tự của nội dung được nói đến trong bài, nó sẽ xáo trộn. Do đó, khi bắt đầu nghe bạn nên đảo mắt qua các câu hỏi thật nhanh để xem phần đang nghe tương ứng với câu hỏi nào.
✅ Đáp án đúng thường có từ hoặc cụm từ nghe được: Đây chỉ là xu hướng chung trong cách ra câu hỏi của Part 4. Dĩ nhiên, xu hướng này không đúng trong một vài trường hợp, do đó bạn cũng nên để ý.

🔥 VIDEO luyện nghe TOEIC
🎧 Toeic Part 1: https://bit.ly/TOEicpart1
🎧 Toeic Part 2: https://bit.ly/TOEicpart2
🎧 Toeic Part 3: https://bit.ly/TOEicpart3
🎧 Toeic Part 4: https://bit.ly/TOEicpart4
🎧 600 từ vựng TOEIC: https://bit.ly/3kP3FAw
🎧 Ngữ Pháp Toeic: https://bit.ly/3P4C24f

Chúc bạn học tiếng anh vui vẻ. Chúc các bạn học tiếng anh vui vẻ! Nhớ đăng kí kênh để có thêm nhiều thông tin hữu ích nhé. Link đăng kí kênh: https://bit.ly/3xLjqQF

#toeic #toeic2022 #toeicpart4 #toeiclistening #meomun #meomunwithenglish #luyệnnghetoeic #toeicmỗingày #formatmới #đềthitoeic #hoctienganh #toeicnewformat #toeic2021 #luyện_nghe_toeic_part_4_có_đáp_án #part4
[00:00] Câu hỏi
[16:00] Đáp án
[32:24] Dịch nghĩa

adminvideo
1 Views · 11 months ago

✨ TOEIC PART 4 là phần cuối cùng trong phần thi Listening của bài thi Toeic Part 4 không hẳn là khó nhằn nhất trong bài thi TOEIC, nhưng nó cũng khiến các bạn phải đau đầu rất nhiều. Đặc biệt là sau khi nghe hết 3 phần nghe trước. Để làm tốt part này, Meomun With English xin gửi tới bạn 1 số mẹo sau đây:

✨ Quy trình làm bài thi TOEIC Part 4 - TOEIC 2022:
- Đọc trước câu hỏi và các đáp án
- Chú ý mối quan hệ giữa câu hỏi và nội dung bài nói
- Đáp án đúng thường có từ hoặc cụm từ gần với từ hoặc cụm từ mà bạn nghe được.

✨ “Bí kíp” để chinh phục được đề thi TOEIC part 4 này

✅ Đọc thật nhanh câu hỏi và đáp án cho sẵn: Việc đọc trước như thế này sẽ giúp bạn định hướng rất tốt khi nghe. Tuy nhiên, nếu không đủ thời gian để đọc tất cả thì ít nhất bạn nên đọc phần câu hỏi.
✅ Tập trung nghe phần có thông tin cần thiết: Các câu hỏi không phải theo thứ tự của nội dung được nói đến trong bài, nó sẽ xáo trộn. Do đó, khi bắt đầu nghe bạn nên đảo mắt qua các câu hỏi thật nhanh để xem phần đang nghe tương ứng với câu hỏi nào.
✅ Đáp án đúng thường có từ hoặc cụm từ nghe được: Đây chỉ là xu hướng chung trong cách ra câu hỏi của Part 4. Dĩ nhiên, xu hướng này không đúng trong một vài trường hợp, do đó bạn cũng nên để ý.

🔥 VIDEO luyện nghe TOEIC
🎧 Toeic Part 1: https://bit.ly/TOEicpart1
🎧 Toeic Part 2: https://bit.ly/TOEicpart2
🎧 Toeic Part 3: https://bit.ly/TOEicpart3
🎧 Toeic Part 4: https://bit.ly/TOEicpart4
🎧 600 từ vựng TOEIC: https://bit.ly/3kP3FAw
🎧 Ngữ Pháp Toeic: https://bit.ly/3P4C24f

Chúc bạn học tiếng anh vui vẻ. Chúc các bạn học tiếng anh vui vẻ! Nhớ đăng kí kênh để có thêm nhiều thông tin hữu ích nhé. Link đăng kí kênh: https://bit.ly/3xLjqQF

#toeic #toeic2022 #toeicpart4 #toeiclistening #meomun #meomunwithenglish #luyệnnghetoeic #toeicmỗingày #formatmới #đềthitoeic #hoctienganh #toeicnewformat #toeic2021 #luyện_nghe_toeic_part_4_có_đáp_án #part4
[00:00] Câu hỏi
[16:06] Đáp án
[25:19] Dịch nghĩa

adminvideo
6 Views · 11 months ago

Trong video Luyện nghe TOEIC Listening Part 1 vừa rồi các em làm đúng được bao nhiêu câu nhỉ?
Part1: https://youtu.be/Qbkr6m4LHto
Trong video hôm nay cô sẽ chữa chi tiết Part 1 và đưa ra một số Tips để các em làm Part 1 hay hơn nhé!
0:00 - 16:43 Section 1
16:43 - 31:33 Section 2
31:33 - 45:21 Section 3
#mshoatoeic #toeic
___________
Theo dõi kênh youtube của Ms Hoa TOEIC để nhận nhiều bài học hữu ích hơn: https://bit.ly/mshoatoeicyt
___________
📌 Đến với lớp học Ms Hoa TOEIC bạn sẽ được:
♦ Xây dựng lộ trình học cá nhân hóa
♦ Bổ sung ít nhất 1000 từ vựng thông dụng sau khóa học
♦ Học những cấu trúc câu chuyên nghiệp chắc chắn cần dùng trong công việc
♦ Các mẹo làm bài để tăng tốc học
♦ Mô hình giảng dạy 2 kèm 1: 1 giáo viên + 1 gia sư kèm 1 học viên
♦ Và quan trọng nhất: Cam kết 500+TOEIC, chỉ cần học 1 lần
Hệ thống 23 cơ sở toàn quốc - mở lớp liên tục - 98% học viên hài lòng
Đăng ký tư vấn ngay: https://www.anhngumshoa.com/dang-ky-tu-van.html
___________
Hệ thống cơ sở
♦ Hà Nội
CS1: 41 Tây Sơn, Q. Đống Đa, HN
CS2: 461 Hoàng Quốc Việt, Q. Cầu Giấy, HN
CS3: 141 Bạch Mai, Q. Hai Bà Trưng, HN
CS4: 40 Nguyễn Hoàng, Mỹ Đình, HN
CS5: 12 Nguyễn Văn Lộc, Hà Đông, HN
CS6: 18 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, HN
♦ Hồ Chí Minh
CS7: 569 Sư Vạn Hạnh, P13, Q10, HCM
CS8: 49A Phan Đăng Lưu, P3, Q.Bình Thạnh, HCM
CS9: 82 Lê Văn Việt, Hiệp Phú, Q9, HCM
CS10: 427 Cộng Hòa, P15, Q Tân Bình, HCM
CS11: 224 Khánh Hội, P6, Q4, HCM
CS12: 18 Phan Văn Trị, Q. Gò Vấp (L30.3 Khu CityLand Parkhills, HCM
CS13: 215 Kinh Dương Vương, Phường 12, Q6, HCM
CS19: 66A Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, Quận Thủ Đức, HCM
CS22: 278 Lũy Bán Bích, P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú, HCM
♦ Đà Nẵng
CS14: 233 Nguyễn Văn Linh, Thanh Khê, Đà Nẵng
CS15: 254 Tôn Đức Thắng, P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng
CS18: 226 Ngũ Hành Sơn, Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
♦ Bình Dương
CS17: 9-11 đường Yersin, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
♦ Hải Phòng
CS16: 448 Lạch Tray, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng
♦ Bắc Ninh
CS20: 498 Ngô Gia Tự, P.Tiền An, Bắc Ninh
♦ Đồng Nai
CS21: R76, Võ Thị Sáu, phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
♦ Nghệ An
CS23: 74 Đường Hermann – P Hưng Phúc – TP Vinh - Nghệ An
♦ Thanh Hóa
CS24: Lô 10 MBQH 1704, đường Phan Chu Trinh, Phường Điện Biên, Thành Phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá
♦ Hà Tĩnh
CS25: Lô LKT1-08, Khu đô thị Vinhomes, Tổ Dân Phố 7, Phường Hà Huy Tập, Thành Phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh
♦ Quảng Ninh
CS26: số 5 - lô A3, Khu đô thị mới hiện đại phía đông Hòn Cặp Bè, phường Hồng Hải, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
♦ Nha Trang
CS 27: 55 đường 23/10 phường Phương Sơn, thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

_______________

Xem thêm
Giới thiệu về Anh ngữ Ms Hoa: http://bit.ly/2GZX5Gk
Lộ trình tự học TOEIC 990: https://bit.ly/2Sz4SMK
Lộ trình học TOEIC 500+: https://bit.ly/2F4C37N
Tổng hợp tài liệu Luyện thi TOEIC 0 - 990: https://bit.ly/2F3UYi9
Tổng hợp tài liệu Luyện thi TOEIC 0 - 550: https://bit.ly/2BV4Pnp
___________
Anh ngữ Ms Hoa - Đào tạo TOEIC số 1 Việt Nam
♦ Website: https://www.anhngumshoa.com/
♦ Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/
♦ Group: https://www.facebook.com/group....s/toeic4kynang.mshoa
♦ Youtube: https://www.youtube.com/channe....l/UCA52es8kvLOz6FBX5
♦ Instagram: https://www.instagram.com/anhngumshoa/
♦ Tiktok: https://www.tiktok.com/@anhngumshoa
♦ Hotline: 0934 489 666

adminvideo
6 Views · 11 months ago

#toeic #リスニング #toeiclistening #luyenthitoeic
Listening trong tiếng anh vô cùng quan trọng. Chắc hẳn nhiều bạn trong quá trình luyện nghe toeic luôn cảm thấy một chút khó chịu khi phải nghe 3 câu hỏi mỗi khi một đoạn đọc kết thúc. Chính sự bất tiện đó đã khiến mình làm video luyện nghe này với mục đích chính là luyện nghe hiểu script và bỏ qua phần câu hỏi, điều này sẽ giúp bạn tránh mất thời gian về phần nghe câu hỏi. Mong rằng video này sẽ giúp ích được cho các bạn. Chúc các bạn sẽ mau chinh phục được khả năng nghe hiểu trong phần thi nghe Toeic. Xin cám ơn!

adminvideo
5 Views · 11 months ago

Hi Friends 👋
💌 Subscribe @gardenenglish
----------------------------------------------
🎯 Answer Keys of this test:
1 (C) 26 (C) 51 (C) 76 (D)
2 (D) 27 (A) 52 (C) 77 (C)
3 (B) 28 (B) 53 (C) 78 (D)
4 (A) 29 (C) 54 (A) 79 (A)
5 (D) 30 (A) 55 (C) 80 (B)
6 (D) 31 (A) 56 (B) 81 (B)
7 (C) 32 (C) 57 (C) 82 (C)
8 (B) 33 (B) 58 (A) 83 (C)
9 (C) 34 (B) 59 (C) 84 (A)
10 (A) 35 (C) 60 (D) 85 (C)
11 (C) 36 (B) 61 (A) 86 (A)
12 (A) 37 (A) 62 (A) 87 (C)
13 (B) 38 (D) 63 (C) 88 (D)
14 (C) 39 (A) 64 (B) 89 (C)
15 (A) 40 (C) 65 (A) 90 (B)
16 (B) 41 (D) 66 (B) 91 (A)
17 (C) 42 (B) 67 (C) 92 (C)
18 (B) 43 (C) 68 (B) 93 (B)
19 (A) 44 (B) 69 (C) 94 (A)
20 (B) 45 (C) 70 (D) 95 (C)
21 (A) 46 (D) 71 (B) 96 (B)
22 (C) 47 (B) 72 (C) 97 (B)
23 (B) 48 (A) 73 (A) 98 (C)
24 (B) 49 (D) 74 (A) 99 (A)
25 (A) 50 (A) 75 (B) 100 (D)
_________________________________
📌 Chapters:
00:00 Part 1
03:27 Part 2
12:40 Part 3
30:04 Part 4
----------------------
👍🏻Transcripts here: https://drive.google.com/file/....d/1JebzC1J0ugYEmssj6
👉Practice more here: https://youtube.com/playlist?l....ist=PLUPZ5RxyIOhem8d

🎥Edit: @gardenenglish (⛔ Do not re-up)
---------------------------------
#toeiclisteningtest2021 #toeiclisteningtest2022 #toiectest #toeic2022 #thitoeictrênmáytính #toeic

adminvideo
2 Views · 11 months ago

💌 Hi Friends,

Subscribe @gardenenglish

🏋 Practice more:
♡ TOIEC listening test: https://youtube.com/playlist?l....ist=PLUPZ5RxyIOhem8d
♡ TOEIC reading test: https://youtube.com/playlist?l....ist=PLUPZ5RxyIOheQXE
🎥Edit: @Garden English (⛔ Do not re-up)
--------------
#toeic #toeiclisteningtest2021 #toeiclisteningtest2022 #toeic990 #toeic2022 #gardenenglish

adminvideo
11 Views · 11 months ago

Nghe tiếng anh thụ động, phần nghe TOEIC giúp tăng khả năng nghe nói tiếng anh của bạn kết hợp luyện thi TOEIC.

Nghe hội thoại tiếng anh có phụ đề: https://www.youtube.com/watch?v=MQtK7nINiZg&list=PLfn2dXCzdjO-g0I2RZb_ww-sPZlm-0nJp

Nghe truyện tiếng anh: https://www.youtube.com/watch?v=9-AGLt6-HWQ&list=PLfn2dXCzdjO_-sdHC9gkg9KV6EkYkVHNU

Nghe tiếng anh thụ động, tiếng anh khi ngủ: https://www.youtube.com/watch?v=csLRbwYit10&list=PLfn2dXCzdjO_Iod-FsTJleDK0MZDUOkWj

Nghe tiếng anh chương trình đường lên đỉnh Olympia có phụ đề:
https://www.youtube.com/watch?v=vIU5EQyo4wk&list=PLfn2dXCzdjO8_8XD7Ml8iOZGPXi5IhRzq

Nghe tiếng anh tạo động lực (Motivation): https://www.youtube.com/watch?v=VZ1NnmPRB0Y&list=PLfn2dXCzdjO93E-REyPLbiGGYsJFU2TlU

Nghe tiếng anh IELTS: https://www.youtube.com/watch?v=dDG0zHYVobw&list=PLfn2dXCzdjO8wD8AFcsHP59RkTx3UGt92

Chúc các bạn học tốt tiếng anh!!!!!!
#luyệnnghetiếnganh #họctiếnganh #studywithme #TOEIC #tựhọctiếngAnh

adminvideo
12 Views · 11 months ago

New TOEIC Listening Test No.21. Listening section is 45 min. of the most popular TOEIC practice. Detailed answer on each question available in PDF version. This video is an effective Listening TOEIC practice for Japan. NEW TOEIC Listening 2023 is the best Listening Practice. TOEIC ASIA Practice Set from Siam Seo Channel, which is popular in Thailand, Vietnam, Taiwan, Korea, France, Spain and JAPAN.
00:00 - Introduction
01:30 TOEIC Part 1 (Questions 01-06)
04:47 TOEIC Part 2 (Questions 07-31)
14:22 TOEIC Part 3 (Questions 32-70)
31:37 TOEIC Part 4 (Questions 71-100)

Link to answer: https://bit.ly/31ZVfk2 (free)
Link to this Test in PDF (with tapescripts): https://bit.ly/3tMKLzV ($3)
Link to set of TOEIC Tests (79 tests) in PDF (with tapescripts): https://bit.ly/3DuWrsw ($50)

Support at: avelinio57@gmail.com
Facebook Fan page: https://bit.ly/2Z2F7su

#TOEIC #Japan #Listening

adminvideo
4 Views · 11 months ago

👉 Subscribe @gardenenglish
----------------------------------------
🎯 Answer Keys:
1 (D) 26 (A) 51 (C) 76 (B)
2 (B) 27 (C) 52 (D) 77 (B)
3 (A) 28 (A) 53 (B) 78 (C)
4 (B) 29 (B) 54 (C) 79 (D)
5 (A) 30 (C) 55 (B) 80 (D)
6 (D) 31 (A) 56 (C) 81 (C)
7 (C) 32 (B) 57 (A) 82 (C)
8 (B) 33 (A) 58 (D) 83 (A)
9 (A) 34 (C) 59 (C) 84 (D)
10 (B) 35 (A) 60 (D) 85 (C)
11 (C) 36 (B) 61 (A) 86 (D)
12 (B) 37 (C) 62 (C) 87 (A)
13 (A) 38 (A) 63 (D) 88 (B)
14 (B) 39 (C) 64 (A) 89 (A)
15 (B) 40 (B) 65 (A) 90 (C)
16 (A) 41 (C) 66 (B) 91 (D)
17 (C) 42 (C) 67 (B) 92 (C)
18 (B) 43 (D) 68 (D) 93 (B)
19 (C) 44 (D) 69 (C) 94 (B)
20 (A) 45 (D) 70 (C) 95 (C)
21 (B) 46 (A) 71 (C) 96 (C)
22 (C) 47 (D) 72 (A) 97 (B)
23 (B) 48 (B) 73 (D) 98 (C)
24 (A) 49 (C) 74 (A) 99 (A)
25 (C) 50 (A) 75 (C) 100 (C)
-------------------------------------------
📌 Chapters:
00:00 Part 1
03:57 Part 2
14:52 Part 3
33:47 Part 4
----------------------
#toeic #toeic2022 #toeiclisteningtest2022 #toeiclisteningtest

adminvideo
1 Views · 11 months ago

🆘 Subscribe @gardenenglish
_________________________
🎯 Answer Keys:
1 (A) 26 (C) 51 (A) 76 (B)
2 (C) 27 (C) 52 (C) 77 (C)
3 (C) 28 (A) 53 (C) 78 (A)
4 (B) 29 (A) 54 (A) 79 (C)
5 (A) 30 (C) 55 (B) 80 (D)
6 (A) 31 (A) 56 (C) 81 (A)
7 (A) 32 (A) 57 (B) 82 (D)
8 (B) 33 (B) 58 (C) 83 (A)
9 (A) 34 (B) 59 (C) 84 (A)
10 (B) 35 (B) 60 (B) 85 (D)
11 (C) 36 (A) 61 (A) 86 (C)
12 (C) 37 (C) 62 (C) 87 (A)
13 (A) 38 (C) 63 (C) 88 (A)
14 (C) 39 (B) 64 (D) 89 (C)
15 (B) 40 (A) 65 (A) 90 (A)
16 (C) 41 (D) 66 (D) 91 (A)
17 (A) 42 (C) 67 (A) 92 (C)
18 (B) 43 (D) 68 (C) 93 (D)
19 (C) 44 (D) 69 (B) 94 (D)
20 (B) 45 (A) 70 (B) 95 (A)
21 (C) 46 (C) 71 (B) 96 (C)
22 (A) 47 (D) 72 (A) 97 (D)
23 (A) 48 (C) 73 (C) 98 (B)
24 (C) 49 (C) 74 (C) 99 (A)
25 (A) 50 (A) 75 (A) 100 (D)
_____________
📌 Chapters:
00:00 Part 1
03:31 Part 2
12:59 Part 3
31:22 Part 4
-----------------------
🤳🏻 Transcripts: https://drive.google.com/file/....d/1Qkbk4H_BCwwfWN0yM
👉Practice more here: https://youtube.com/playlist?l....ist=PLUPZ5RxyIOhem8d

🎥Edit: @Garden English (⛔ Do not re-up)
----------------------
#toeiclisteningtest2021 #toeiclisteningtest2022 #toiectest #toeic2022 #thitoeictrênmáytính #toeic
Showing 1 out of 2